Programes d'exercicis personalitzats per poder fer a casa.

Adpatat a cada pacient, lesió i/o patologia