MASSATGE ESPORTIU - preventiu - manteniment 

Massatge pre-competició d'escalfament:
  Preparació de l'esportista, escalfament actiu per a l'activitat física, preparació psicològica de l'esportita.
Finalitats: Millora de l'elasticitat i oxigenació muscular, millora de la mobilitat muscular, augment del flux sanguini i vascularització i estimulació del sistema nerviós.

Massatge post-competició de descàrrega:  Recuperació de l'esportista, disminució de la sensació de fatiga i dolor muscular i facilitació de l'esportista a la tornada a l'activitat en òptimes condicions.
Finalitats: Eliminar substàncies residuals de la combustió muscular, afavorir el retorn venós, activar els processos d'oxigenació ( per restablir el metabolisme ), eliminar fatiga muscular, fer arribar glucosa i oxígen al múscul i recuperació del sistema nerviós.

Massatge d'acondicionament: Preparació de l'esportista davant de la competició. Setmana abans de la competició o 2 dies abans màxim. Després del pic més fort d'entrenament pre-competició.
Finalitats: Acondicionament muscular general, control dels problemes derivats del treball físic setmanal, psicorelaxació de l'esportista.

MASSATGE TERAPÈUTIC - tractament
Combinació de diferents maniobres de masoteràpia com a mètode terapèutic manual.
Existeixen diferents tipus de massatge: estimulant, tonificant, calmant, eliminador i revulsiu i s'utilitzarà el tipus de massatge que la fisioterapeuta cregui més convenient segons la necessitat del o de la pacient i sempre amb unes finalitats terapèutiques.
Efectes reflexes, mecànics i psíquics sobre el cos humà, efectes sobre la pell, teixit subcutani, sobre la musculatura equelètica, sobre la circulació i sobre el sistema nerviós central i perifèric.

La duració de les sessions seran d'una hora i la fisioterapeuta combinarà la tècnica de masoteràpia amb altres tècnqiues de teràpia manual, sempre i quan sigui necessari.