Exercici terapèutic durant l'embaràs

Tractament i programa d’exercicis
per a qualsevol tipus de molèstia o dolor, que pugui aparèixer durant l’embaràs i en el postpart.
Activitat física i exercici terapèutic durant l'embaràs, preparació al part
Inidicat en tots els trimestres de l'embaràs

Programa d'exercicis individual, adaptat i personalitzat
Sessions de 45'

Exercicis de mobilització general, exercicis de mobilització i elastificació de la pelvis, exercicis de tonificació de la cadena posterior, tonificació d'extremitats superiors, exercicis aeròbics i de força muscular, manteniment i treball de la condició física, estiraments, tècniques de respiració i relaxació, exercicis de coordinació, postures i exercicis de preparació al part, treball de la musculatura del periné - per a un bon equilibri del to muscular, exercicis de Core, exercicis de concienciació postural,etc.

Possibilitat de realitzar pack de 5-10-20 sessions amb descompte
 

SESSIONS INDIVIDUALS I PERSONALITZADES