El Massatge Oncològic és una tècnica específica de teràpìa manual utilitzada per tractar pacients oncològics.
Tècnica que ha de realitzar un/una fisioterapeuta especialitzat/especialitzada.
El massatge oncològic es pot realitzar en qualsevol fase del procès oncològic.
Indicat per pacients que tinguin o hagin tingut càncer i estiguin o no en tractament actiu ( quimioteràpia, radioteràpia ).
Estarà indicat sempre que les analítiques siguin favorables i sempre sota consentiment de l'oncòleg/oncòloga especialitzat/da.
És necessari realitzar una bona valoració, avaluació i anamnesi abans de realitzar el massatge i és de vital importància conèixer bé l'estat actual de cada pacient i la fase del procès oncològic del/de la pacient a tractar.

BENEFICIS DEL MASSATGE ONCOLÒGIC

Disminueix el dolor
Millora la disnea
Millora el descans / reparació son
Millora la coloració de la pell
Millora l'estat d'ànim
Millora del benestar
Redueix l'ansietat
Millora psicològica