Els objectius que persegueixen aquestes sessions de Fisioteràpia aquàtica són, entre d'altres: millorar el retorn venós i limfàtic, treballar l'elasticitat del sistema musculosquelètic, recuperar-se de les limitacions articulars, aportar elasticitat a les cicatrius i adherències, recuperar la força i / o mantenir el to muscular del braç del costat operat, millorar l'adaptació als canvis de la imatge corporal, augmentant l'autoestima, millorar l'estat emocional, afavorir la creació d'una xarxa social satisfactòria... en definitiva, millorar la qualitat de vida de la pacient.

*Noticiari de fisioteràpia núm.75 ( Abril - Juny 2011 ) | Llegir article sencer .pdf |